Regulamin korzystania z zabiegów w gabinetach SPA i kabinach floatingowych.

 1. W celu skorzystania z zabiegu w FIVE SENSES float spa należy zarezerwować termin telefonicznie pod numerem 517 406 279 lub na stronie www.fivesenses.pl
 2. Korzystanie z usług równoznaczne jest ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez gabinety SPA oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. 
 3. Gościem FIVE SENSES float spa może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców. 
 4. Personel FIVE SENSES float spa zobowiązany jest do poszanowania prywatności klienta. 
 5. Personel FIVE SENSES float spa zobowiązany jest udzielić rzetelnych informacji dotyczących rezultatów, przebiegu zabiegu oraz wykonać go wedle obowiązujących zasad i wskazań. 
 6. Opłaty za zabiegi pobierane są przed lub bezpośrednio po zabiegu wg umownego cennika i nie podlegają zwrotowi. Cennik może ulec zmianie. Podstawą do rozliczenie zabiegu może być także voucher upominkowy/bon. 
 7. W trosce o wysoką jakość usług w FIVE SENSES float spa gość jest zobowiązany przyjść 10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut. 
 8. Zabiegi na ciało i masaże będą wykonywane w bieliźnie osobistej bądź jednorazowej dostępnej tuż przed zabiegiem w gabinecie SPA.
 9. FIVE SENSES float spa zastrzega sobie prawo do :

∙ odmowy wykonania zabiegu na rzecz osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

 ∙ natychmiastowego przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem klienta nieadekwatnym do miejsca w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja, itp.); 

∙ odmówienia lub przerwania zabiegu klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych; W każdym z powyżej opisanych przypadków zostanie pobrana opłata za zabieg w pełnej wysokości.

10. Ciąża, a korzystanie z masażu/floatingu

Wyjątkiem jest pierwszy trymestr ciąży, wówczas nie można korzystać z masażu/floatingu ze względu na wrażliwość płodu oraz ostatni miesiąc przed rozwiązaniem ciąży. Po pierwszym trymestrze ze względu na nasze profesjonalne podejście możemy wykonać masaż tylko po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza prowadzącego ciążę o braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu. Jeśli wizyta umówiona jest z kilkudniowym wyprzedzeniem wystarczający będzie nawet SMS od lekarza. Brak zaświadczenia powoduje, że terapeuta ma prawo odmówić wykonania zabiegu. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych gości stawiamy na pierwszym miejscu.

11. Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r.

Bony upominkowy/ Voucher

1.Regulamin: niniejszy dokument, określający zasady stosowania bonów upominkowych w sklepie internetowym www.fivesenses.pl oraz w SPA ul. Norwida 4, 80-280 Gdańsk Usługi spa i Wellness Karol Nowiński NIP: 8771427137, REGON:367824165

2.Bon upominkowy/voucher: bon/voucher w formie kodu wygenerowanego przez sklep lub w formie papierowej o określonej wartości nominalnej/usłudze, uprawniający użytkownika do jego realizacji w FIVE SENSES float spa

3.Nabywca: osoba, która nabywa od wydawcy bon upominkowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Użytkownik: nabywca lub każdorazowy posiadacz bonu upominkowego.

4.Kod: unikalny numer przypisany każdemu bonowi upominkowemu, który został zakupiony online, niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu upominkowego.

5.Towary: przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.fivesenses.pl oraz w SPA ul. Norwida 4, 80-280 Gdańsk

6.Vouchery zakupione do dnia 30.04.2021 ważne są 6 miesięcy od dnia zakupu i nie podlegają przedłużeniu.

Vouchery zakupione od dnia 1.05.2021 ważne są 12 miesięcy od dnia zakupu i nie podlegają przedłużeniu.

7.Niedyspozycje zdrowotne i sytuacje losowe uniemożliwiające realizację vouchera w terminie rozpatrujemy indywidualne. Należy skontaktować się z nami przed upływem terminu realizacji vouchera pod numerem 517 406 279 lub e-mail: info@fivesenses.pl

8.Brak wcześniejszego kontaktu jest równoznaczny z przedawnieniem vouchera i brakiem możliwości jego realizacji.

9.Voucher imienny nie może być przekazany innej osobie, vouchery in blanco mogą być zrealizowane przez dowolną osobę.

10. Rozliczenie vouchera odbywa się poprzez przekazanie go w recepcji spa w dniu realizacji wizyty.

11.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu vouchera w sklepie online w terminie 14 dni od dokonania transakcji. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić należne środki.

12. Voucher zakupiony stacjonarnie nie podlega zwrotom.

13. Osoba obdarowana nie może wymienić vouchera na gotówkę. Dozwolona jest wymiana na inny zabieg z możliwością dopłaty do droższego.

 Karnety

 1. Zakupiony karnet w zależności od ilości wejść posiada określony termin ważności:

– karnet na 4 zabiegi – 2 miesiące ważności

– karnet na 8 zabiegów- 6 miesięcy ważności

– karnet na 12 zabiegów – 12 miesięcy ważności

 1. Z karnetów 4 i 8 zabiegów może korzystać tylko jedna osoba. Karnety na 12 wejść mogą być współdzielone.
 2. Minimalny czas na odwołanie wizyty lub zmianę daty, to 24h przed umówionym zabiegiem. Nie pojawienie się na zaplanowanej wizycie jest równoznaczne z wykorzystaniem jednego wejścia.

[/cm